Politiska uppdrag

Marianne Bonnevier: Politisk gruppledare och ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen(KS), Teknisk servicenämnd, Miljö- och klimatutskottet och Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige. Ersättare i KS Arbetsutskott, Valberedningen och Krisledningsnämnden.

Håkan Sanderi: Föreningsgruppledare och ledamot i Kommunfullmäktige, Valberedningen och Arvodesberedningen. Ersättare i Kommunstyrelsen och Miljö-och byggnadsnämnden.

Ylva Eriksson: Ledamot i Utbildningsnämnden. Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden och i Valnämnden.

Amanda Odhner: Ledamot i Barn- och skolnämnden och ersättare i Kommunfullmäktige.

Afrim Berisha: Ersättare o Kommunfullmäktige.

Kjell Åberg: Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden.

Mikael Larsson: Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Comments