Just nu

Påminnelse årsmöte söndag 24 februari 2019 klockan 13:00-15:00

Årsmötet äger rum på Lidbeckska huset (Gamla Stadens torg 2,) under ordförande Håkan Sanderis ledning.

Handlingar kommer att läggas ut på medlemswebben inför mötet: http://lidkoping.medlem.mp.se/

På dagordningen till årsmötet:

       Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

       Revisorernas berättelse.

       Fastställande av resultat- och balansräkning

       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

       Verksamhetsberättelse

       Fastställande av verksamhetsplan och budget

       Motioner

       Fastställande av styrelsens, revisionens och valberedningens storlek

       Val av ordförande

       Val av styrelse

       Val av revisorer

       Val av valberedning

       Val av ombud till MPVG Årsmöte 23/3

Nominera till Lidköpings valberedning – Sammankallande Herman Andersson

herman.andersson@live.se

 

Övriga medlemsaktiviteter feb-mars:

Medlemsmöte onsdag den 20 februari 17:00-18:15

Observera ändrad mötestid till 17:00-18:15, mötet är som vanligt på Lidbeckska huset. Alla gamla och nya medlemmar är välkomna.

Besök av Riksdagsledamot Anna Sibinska

Lördag 2 mars kommer riksdagsledamot Anna Sibinska på besök. Anna är ledamot i Kulturutskottet med ansvar för kultur, medier, civilsamhälle och ungdomsfrågor.

Du som medlem i Miljöpartiet är välkommen att delta hela dagen eller delar av den. Se nästa sida för program.

 

 

 

Program för besök av Anna Sibinska (med reservation för ändringar):

11:00-13:00 Besöker vi Folkets Hus

13:00-14:00 Lunch på The VIEW (Vi bjuder på detta)

14:00-16:00 Besök hos Esplanadteatern på Sockerbruket

16:00-16:30 Fika på Lidbeckska huset (anmäl detta också)

16:30-18:30 Så berättar Anna om sitt uppdrag som riksdagspolitiker och samtalar med oss inom sitt verksamhetsområde.

Anmälan till Håkan Sanderi när du kommer och om du vill äta lunch samt fika senast söndag 24/2 tel:0730244253 eller bjorklyckan22@gmail.comUnderordnade sidor (1): Kalendarium