Interna uppdrag


Interna uppdrag i Miljöpartiet i Lidköping

Styrelse
Ordförande: Herman Andersson herman.andersson@live.se och Anna Kelemen  anna.kelemen60@gmail.com
Gruppledare/politiskt ansvarig: Göran Larsson epost: goran.larsson@mp.se 0730-204260
Sekreterare: Marianne Bonnevier
Kassör: Leif Olsén (adjungerad styrelseledamot)
Ledamot: Amanda Ohdner

Övriga uppdrag
Webbansvarig, kommunkontaktperson, medlemsregisteransvarig: Madeleine Larsson madeleine.larsson@mp.se
Revisor: Christer Eriksson
Valberedning: Sten Sundvall, Nils Farken