Interna uppdrag


Interna uppdrag i Miljöpartiet i Lidköping

Styrelse
Ordförande:Håkan Sanderi
Gruppledare/politiskt ansvarig: Marianne Bonnevier
Sekreterare: Marianne Bonnevier
Kassör: Ylva Eriksson
Ledamot: Amanda Ohdner

Övriga uppdrag
Webbansvarig, kommunkontaktperson, medlemsregisteransvarig: Håkan sanderi
Revisor: Göran Larsson
Valberedning: Herman Andersson och Sten Sundvall