Välkommen


Till din lokala medlemswebb för Miljöpartiet de gröna i Lidköping
Årsmöte söndag 24/2 kl:13-15 på Lidbeckska huset. Dokument finns under fliken arkiv!


På bilden våra representanter i styrelser, nämnder och kommunfullmäktige och Isabella vid Vänerns strand. Från vänster Kjell Åberg  Afrim Berisha  Marianne Bonnevier, Isabella Lövin, Håkan Sanderi, Amanda Odhner och Ylva Eriksson (saknas på bild Mikael Larsson).

Efter en hektisk höst med val till kommunfullmäktige och förhandlingar och möten med våra samarbetspartners S, C och KD är det klart med tillsättningen av nämnder och styrelser för oss i Lidköping.

Här kommer en lista på valda personer och politiska uppdrag i Lidköping:

Marianne Bonnevier: Politisk gruppledare och ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen(KS), Teknisk servicenämnd, Miljö- och klimatutskottet och Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige. Ersättare i KS Arbetsutskott, Valberedningen och Krisledningsnämnden.

Håkan Sanderi: Föreningsgruppledare och ledamot i Kommunfullmäktige, Valberedningen och Arvodesberedningen. Ersättare i Kommunstyrelsen och Miljö-och byggnadsnämnden.

Ylva Eriksson: Ledamot i Utbildningsnämnden. Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden och i Valnämnden.

Amanda Odhner: Ledamot i Barn- och skolnämnden och ersättare i Kommunfullmäktige.

Afrim Berisha: Ersättare o Kommunfullmäktige.

Kjell Åberg: Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden.

Mikael Larsson: Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.


Här hittar du information om det mesta som händer i avdelningen, möten, events, kampanjer, utbildningar och mycket mer.

Vår hemsida (för väljare, nyfikna och andra) hittar du på mp.se/lidkoping

Gilla MP Lidköping på Facebook!
_______________________________________________________

Vill du också bli en av oss?
Miljöpartiets rikspolitik